RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss pasākuma “Ģimenes sporta diena” organizēšanai

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss pasākuma “Ģimenes sporta diena” organizēšanai Sports 22.10.2020. 07.11.2020. - 08.11.2020. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu pasākuma “Ģimenes sporta diena” organizēšanai. Konkursu rīko, lai sniegtu iespēju ģimenēm kopīgi piedalīties fiziskajās aktivitātēs un veicinātu ģimeņu iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos.

Piedalīties konkursā aicinātas nevalstiskās organizācijas, kas organizē dažādus sporta pasākumus un sacensības ne mazāk kā 2 gadus.

Pasākuma norise jāīsteno vienā no šiem datumiem -  07.11., 08.11.

Pasākuma programmā jāparedz dažādu sporta veidu sacensības un fiziskas, atraktīvas aktivitātes dažādām vecuma grupām, kā arī iespēja vērot dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumus, piedalīties radošās un tehniskās aktivitātēs. Konkursa rezultātā tiks piešķirts finansējums šo aktivitāšu īstenošanai un pasākuma nodrošināšanai. 

Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka, veidojoties nelabvēlīgai epidemioloģiskai situācijai vai mainoties SPKC rekomendācijām, pasākumi var tikt atcelti. 

Finansēšanas konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 22. oktobra plkst. 14.00.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

- papīra formā divos eksemplāros – viens oriģināls (cauršūts/ caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2.stāvā;
- paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē) nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Kristīni Baroni (tālr. 67105352, e-pasts: kristine.barona@riga.lv).

Rezultāti