RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas pilsētas svētku ietvaros organizēto sporta aktivitāšu finansēšanas konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Rīgas pilsētas svētku ietvaros organizēto sporta aktivitāšu finansēšanas konkurss Sports 15.07.2020. 14.08.2020. - 16.08.2020. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina finansēšanas konkursu “Rīgas pilsētas svētku ietvaros organizēto sporta aktivitāšu finansēšanas konkurss”.

Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas svētku sajūtu dažādās Rīgas administratīvās teritorijas apkaimēs, piedāvājot iespēju iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties daudzveidīgās sporta aktivitātēs.

Sporta sacensību norise jāīsteno Rīgas pilsētas svētku laikā no 2020. gada 14. augusta līdz 16. augustam dažādās pilsētas apkaimēs, kā norises vietu neizvēloties pilsētas vēsturisko centru.

Finansējuma konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 15. jūlija plkst. 16.00.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

- papīra formā divos eksemplāros (viens oriģināls (cauršūts/ caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2. stāvā;
- paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē) nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Departaments atbalstītās sacensības iekļauj Rīgas pilsētas svētku kalendārā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Kristīni Baroni (tālr. 67105352, e-pasts: kristine.barona@riga.lv).

Rezultāti