RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss “Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošanai”

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss “Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošanai” Sports 06.07.2020. 15.08.2020. - 31.12.2020. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai.

Konkursa mērķi ir:

1. nodrošināt Rīgas pilsētas atklāto čempionātu sarīkošanu un labāko sportistu noteikšanu Rīgas pilsētā.
2. nodrošināt Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošanu un labāko jaunatnes sportistu noteikšanu Rīgas pilsētā.

Konkursā piedalās Latvijā atzītās (saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes reģistru) Nacionālās sporta federācijas un to juridiskie biedri (nevalstiskās organizācijas), kas ir tiešie sacensību organizatori un sacensību organizēšanas pieredze ir ne mazāk kā viens gads.

Čempionātam un meistarsacīkstēm ir jānotiek sacensībām atbilstošā sporta bāzē Rīgas pilsētā laikposmā no 2020. gada 15. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pieteikumi, atbilstoši nolikuma prasībām, jāiesniedz RD IKSD, Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, vai organizācijas paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē) nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv līdz 6. jūlija plkst.16.00.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat konsultēties pie atbildīgās personas Egīla Eglīša pa tālruni: 67037246, 27898472, egils.eglitis@riga.lv.

Rezultāti