RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss „Rīgas pilsētas labākās bērnu un jaunatnes sporta organizācijas”

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss „Rīgas pilsētas labākās bērnu un jaunatnes sporta organizācijas” Sports 25.11.2019. 01.01.2018. - 31.12.2018. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu „Rīgas pilsētas labākās bērnu un jaunatnes sporta organizācijas”, kurā aicina piedalīties nevalstiskās sporta organizācijas, kas organizē un nodrošina sporta nodarbības Rīgas administratīvajā teritorijā bērniem un jauniešiem valstī atzītajos sporta veidos.

Rīgas pašvaldība konkursu organizē jau vairākus gadus, lai veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanu regulāru sporta nodarbību nodrošināšanā, kā arī bērnu un jaunatnes sporta pasākumu organizēšanā.

Pretendentam jāiesniedz pieteikumi par 2018.gada darbību!

Pieteikumi pretendentiem jāiesniedz līdz 25. novembra plkst. 17.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā (Kr.Valdemāra ielā 5) vienā no šādiem veidiem:

papīra formā divos eksemplāros viens oriģināls (cauršūts/caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2.stāvā;
paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat konsultēties pie atbildīgās personas Kristīnes Baronas pa tālruni: 67105352, 28822885.

Rezultāti