RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss “Sporta diena Rīgas apkaimēs”

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss “Sporta diena Rīgas apkaimēs” Sports 08.11.2019. 23.11.2019. - 31.12.2019. Rezultāts

Konkursu “Sporta diena Rīgas apkaimēs” organizē, lai apvienotu un saliedētu apkaimju iedzīvotājus, iesaistītu tos kopīgās sporta aktivitātēs un veicinātu piederības sajūtu savai apkaimei.

Sporta dienas norise jāīsteno brīvdienā vai svētku dienā laika posmā no 2019. gada 23. novembra līdz 31. decembrim.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 8. novembra plkst. 15.30 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

papīra formā divos eksemplāros viens oriģināls (cauršūts/caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2.stāvā;
paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Kristīni Baroni (tālr. 67105352, e-pasts: kristine.barona@riga.lv).

Rezultāti