RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu finansēšanas konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu finansēšanas konkurss Sports 05.08.2019. 23.09.2019. - 30.09.2019. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina finansēšanas konkursu “Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu finansēšanas konkurss”.

Konkursa mērķis ir bagātināt Rīgas iedzīvotāju noskaņu ar sportiskām aktivitātēm un piedāvāt iespēju visu vecumu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem aktīvi piedalīties sporta aktivitātēs, līdzfinansējot to norisi Rīgā.

Sporta aktivitāšu norise jāīsteno Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, laika posmā no 2019. gada 23. septembra līdz 30. septembrim.

Finansējuma konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 5. augusta plkst. 17.00. Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

1. papīra formā divos eksemplāros (viens oriģināls (cauršūts/ caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2. stāvā;

2. paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālistu Kristapu Lejstrautu (tālr. 67037249, e-pasts: kristaps.lejstrauts@riga.lv).

Rezultāti