RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss par finansiālu atbalstu Rīgas čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu 100 lauciņu dambretē organizēšanu

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss par finansiālu atbalstu Rīgas čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu 100 lauciņu dambretē organizēšanu Sports 05.08.2019. 01.08.2019. - 01.11.2019. Rezultāts

Lai nodrošinātu sekmīgu un profesionālu sacensību sagatavošanu un norisi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu 100 lauciņu dambretē organizēšanu.

Konkursā aicina piedalīties nevalstiskās sporta organizācijas, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un ir tiešie sacensību organizatori.

Pieteikumi jāiesniedz personīgi RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, vai elektroniski ar organizācijas paraksttiesīgās personas elektronisku parakstu līdz 5.augusta plkst. 17.00. Tikai elektroniski projekta pieteikumu var iesniegt paraksttiesīga persona, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nosūtot to uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv

Papildu informācija par konkursu pieejama pa tālruni: 67037249 (K. Lejstrauts). Viņu prombūtnes laikā aizstās Egīls Eglītis (tālr. 67037246, e-pasts:egils.eglitis@riga.lv).

Rezultāti