RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss par finansiālu atbalstu Rīgas Senioru sporta nedēļas pasākumu organizēšanai

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss par finansiālu atbalstu Rīgas Senioru sporta nedēļas pasākumu organizēšanai Sports 19.07.2019. 27.09.2019. - 06.10.2019. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas Senioru sporta nedēļas pasākumu organizēšanai, lai apvienotu Rīgā dzīvojošos seniorus un viņu ģimenes kopīgām sporta aktivitātēm, veicinātu sacensību garu un veselības saglabāšanu.

Finansējums tiks piešķirts biedrībām un nodibinājumiem, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un tām ir vismaz 2 gadu pieredze šādu vai līdzīgu pasākumu organizēšanā.

Sacensību norises laiks – iekštelpās vai āra teritorijā Rīgas pilsētā no 2019.gada 27.septembra līdz 2019.gada 6.oktobrim, laika posmā no plkst.10.00 līdz plkst.18.00 (vismaz 5 stundas).

Pieteikumi, atbilstoši nolikuma prasībām, jāiesniedz RD IKSD, Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5 līdz 19. jūlija plkst. 13.00 vai organizācijas paraksttiesīgās personas parakstītu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Kontaktinformācija: Diāna Voļnaga, e-pasts: diana.volnaga@riga.lv, tel. 67012669.

Rezultāti