RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā Sports 12.03.2024. 01.05.2024. - 31.12.2024. Rezultāts

Saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” noteiktajā kārtībā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments ir apstiprinājis nolikumu “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā”.

Ar saistošiem noteikumiem, nolikumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties pievienotajos dokumentos - skatīt zemāk.

Līdzfinansējuma mērķis ir ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt privātās sporta izglītības iestādes, kuras akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īsteno pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējuma aprēķinam tiks izmatoti kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji par laika posmu no 01.05.2024. līdz 31.12.2024.

Projektu pieteikumi dalībai konkursā iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 12. marta plkst. 12.00, noformējot tos atbilstoši nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Lai interesentus detalizētāk iepazīstinātu ar konkursa “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā” norises nosacījumiem un atbildētu uz jautājumiem, 29. februārī plkst. 12.00 platformā “Microsoft Teams” organizēsim vebināru.

Lai pieteiktos dalībai vebinārā un saņemtu piekļuves saiti, lūdzam līdz 28. februāra plkst. 16.00, uz e-pastu imikelsone9@riga.lv: nosūtīt organizācijas nosaukumu un pārstāvja, kas piedalīsies vebinārā, vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu un e-pasta adresi. Vebināra dalībniekiem 29. februārī līdz plkst. 10.00 uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta piekļuves saite vebināram.

Atbildīgā kontaktpersona par konkursa norisi: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132, e-pasts: imikelsone9@riga.lv.  

Rezultāti