RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Līdzfinansējums citu sporta un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai 2. kārta

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Līdzfinansējums citu sporta un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai 2. kārta Sports 14.08.2023. 04.09.2023. - 30.12.2023. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par līdzfinansējumu citu sporta un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai, lai sekmētu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un inovatīvu pieeju.

Līdzfinansējuma konkurss tiek izsludināts:

- sporta jomā;
- darba ar jaunatni, t.sk. jaunatnes izglītošanas jomā.

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt atbalstu iepriekš neplānotu, taču Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta un darba ar jaunatni bezmaksas pasākumu īstenošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, uz kuriem nav attiecināmi Rīgas domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 123 “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā”  12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5. un 12.6. apakšpunktā noteiktie līdzfinansējuma veidi.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Pasākumam, kas atbilst vismaz diviem turpmāk norādītājiem nosacījumiem:

- pasākums ir inovatīvs un veidots atbilstoši labas prakses standartiem;
- pasākumam ir individuāls raksturs un tas uzskatāms par autorprojektu;
- pasākuma īstenošanā tiks iesaistīti eksperti un nozares profesionāļi;
- pasākumam ir būtiska pozitīva ietekme sporta vai jaunatnes nozarē;
- pasākuma rezultāti būs publiski pieejami un izmantojami arī pēc Pasākuma.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. plānoto aktivitāšu apraksts un programma), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2023. gada 14. augusta (plkst. 16.00) jānosūta uz RD IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Konsultācijas ir iespējams saņemt:

sporta jomā  –  pie RD IKSD Sporta nodaļas vadītāja vietnieka Anrija Lūša (e-pasts anrijs.lusis@riga.lv, tālrunis 67037245);

darba ar jaunatni jomā – pie RD IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes Evitas Pakalnes (e-pasts: evita.pakalne@riga.lv, tālrunis 67181500).

Rezultāti