RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā Sports 26.09.2022. 10.11.2022. - 20.11.2022. Rezultāts

Lai nodrošinātu sporta aktivitāšu norisi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments organizē līdzfinansējuma piešķiršanas konkursu tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā.

Konkursu tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai rīko ar mērķi nodrošināt sporta aktivitātes dažādās Rīgas apkaimēs valsts svētku nedēļā no 2022.gada 10. novembra līdz 20. novembrim, piedāvājot iespēju aktīvi iesaistīties daudzveidīgās bezmaksas sporta aktivitātēs, tai skaitā stafetēs, vingrošanas nodarbībās, dažādu sporta veidu iepazīšanā, veiklības, vingruma un spēka pārbaudījumos u.c.

Aktivitāšu norises ilgums –  ne mazāk kā 7 stundas.

Aktivitātes paredzētas Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības. 

Pretendēt uz līdzfinansējumu var nevalstiskā sporta organizācija, kura savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai ir vismaz viena gada pieredze sporta aktivitāšu organizēšanā.

Konkursa tēma – “Es Latvijai!”

Projektu pieteikumi līdz 26. septembra plkst. 16.00 iesniedzami tikai elektroniskā formātā, noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Atbildīgais par konkursu: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132, e-pasts: imikelsone9@riga.lv

Rezultāti