RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu īstenošanai Rīgas pilsētā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu īstenošanai Rīgas pilsētā Sports 09.09.2021. 23.09.2021. - 30.09.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu īstenošanai Rīgas pilsētā, kurā piedalīties aicina nevalstiskās organizācijas, kas organizē pasākumus un savu darbību veic Rīgas pilsētā.

Konkursa mērķis ir iesaistīt cilvēkus Rīgas pilsētā pieejamās fiziskās aktivitātēs, motivēt vairāk un biežāk būt aktīviem, veicināt sportošanu, kā arī vairot izpratni par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz veselību, darba spējām un vispārējo dzīves kvalitāti.

Sporta aktivitātes Eiropas Sporta nedēļas ietvaros jāīsteno laika posmā no 2021. gada 23. septembra līdz 30. septembrim dažādās pilsētas apkaimēs, kā norises vietu neizvēloties pilsētas vēsturisko centru.

Pieteikums jāiesniedz līdz 9. septembra plkst. 12.00 elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē), nosūtot to uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālistu Jāni Poriņu (tālr. 67012669, 27144229, e-pasts: janis.porins@riga.lv).

Rezultāti