RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss "Tautas sporta sacensību norise Rīgas pilsētā"

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss "Tautas sporta sacensību norise Rīgas pilsētā" Sports 21.05.2021. 15.06.2021. - 01.12.2021. Rezultāts

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem iesaistīties fiziskās aktivitātēs, motivētu pievērsties aktīvam, sportiskam dzīvesveidam, sekmētu rīdzinieku aktīva brīvā laika pavadīšanas paradumu veidošanos,  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina četrus sporta aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursus nevalstiskajām organizācijām.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 15.06.2021. līdz 01.12.2021.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 21. maijam plkst. 14.00 elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē), nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

6. maijā plkst. 15.00 RD  RD IKSD Facebook kontā būs tiešsaistes seminārs, kurā departamenta speciālisti stāstīs par konkursa nosacījumiem un pieteikuma sagatavošanu, kā arī sniegs atbildes "Tautas sporta sacensību norise Rīgas pilsētā"uz potenciālo projektu iesniedzēju jautājumiem.

Informatīvās sanāksme par konkursa "Tautas sporta sacensību norise Rīgas pilsētā" nosacījumiem plānota Teams vidē 12. maijā plkst.14.00. Atbildīgais: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132, e-pasts: imikelsone9@riga.lv.

Pieteikumu dalībai informatīvajā sanāksmē, nosūtīt e-pastā atbildīgajam darbiniekam.

Ja laika posmā līdz konkursu noslēgumam stāsies spēkā sacensību vai sporta aktivitāšu ietekmējoši epidemioloģiskās drošības pasākumi, var manīties konkursu iesniegšanas, izvērtēšanas un projektu norises nosacījumi.

Rezultāti