RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu finansēšanas konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu finansēšanas konkurss Sports 31.08.2020. 23.09.2020. - 30.09.2020. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu īstenošanai Rīgas pilsētā, kurā piedalīties aicina nevalstiskās organizācijas, kas organizē pasākumus un savu darbību veic Rīgas pilsētā.

Konkursa mērķis ir iesaistīt cilvēkus Rīgas pilsētā pieejamās fiziskās aktivitātēs, motivēt vairāk un biežāk būt aktīviem, veicināt sportošanu, kā arī vairot izpratni par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz veselību, darba spējām un vispārējo dzīves kvalitāti.

Sporta aktivitātes Eiropas Sporta nedēļas ietvaros jāīsteno laika posmā no 2020. gada 23. septembra līdz 30. septembrim dažādās pilsētas apkaimēs, kā norises vietu neizvēloties pilsētas vēsturisko centru.

Finansējuma konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 31. augusta plkst. 12.00.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

- papīra formā divos eksemplāros – viens oriģināls (cauršūts/ caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2.stāvā;
- paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (vienā EDOC formāta datnē) nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Agnesi Kārkliņu (tālr. 67037437, e-pasts: agnese.karklina@riga.lv).

Rezultāti