RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss “Rīgas atklātā čempionāta vieglatlētikā telpās un Rīgas atklāto jaunatnes (U18 vecuma grupai) meistarsacīkšu vieglatlētikā telpās organizēšanai”

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss “Rīgas atklātā čempionāta vieglatlētikā telpās un Rīgas atklāto jaunatnes (U18 vecuma grupai) meistarsacīkšu vieglatlētikā telpās organizēšanai” Sports 21.01.2020. 31.01.2020. - 15.03.2020. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas atklātā čempionāta vieglatlētikā telpās un Rīgas atklāto jaunatnes (U18 vecuma grupai) meistarsacīkšu vieglatlētikā telpās organizēšanai. 

Konkursa mērķi ir:

1. nodrošināt Rīgas atklātā čempionāta vieglatlētikā telpās sarīkošanu un noteikt labākos vieglatlētus pieaugušo konkurencē.

2. nodrošināt Rīgas atklāto jaunatnes (U18 vecuma grupai) meistarsacīkšu vieglatlētikā telpās sarīkošanu un noteikt labākos vieglatlētus jaunatnes konkurencē.

Konkursā piedalās Latvijā atzītās (saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes reģistru) Nacionālā sporta federācijas un to juridiskie biedri, kas ir tiešie sacensību organizatori un vieglatlētikas sacensību organizēšanas pieredze ne mazāk kā vienu gadu.

Čempionāts un Meistarsacīkstes notiek Sacensībām atbilstošā sporta bāzē Rīgā laikposmā no 2020. gada 31. janvāra līdz 2020. gada 15. martam, darba dienās no plkst.17.00, brīvdienās no plkst.10.00.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat konsultēties pie atbildīgās personas Gata Ratnieka pa tālruni: 67037247, 29419572.

Pieteikumi, atbilstoši nolikuma prasībām, jāiesniedz RD IKSD, Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5 vai organizācijas paraksttiesīgās personas parakstītu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv līdz 21. janvāra plkst.16.00

Rezultāti