RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss „Ziemas sporta un aktivitāšu festivāls”

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss „Ziemas sporta un aktivitāšu festivāls” Sports 26.11.2019. 01.12.2019. - 31.12.2019. Rezultāts

Konkursa mērķis ir mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas iedzīvotājiem aktīvi pavadīt vienu brīvdienu decembrī, nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā Ziemas sporta un aktivitāšu festivālā.

Konkursa uzvarētājam departaments piešķirs finansējumu līdz  11 900 euro apmērā.

Pieteikumu iesniegt var līdz 26. novembra plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

  • papīra formā divos eksemplāros viens oriģināls (cauršūts/caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2.stāvā;
  • paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālistu-ekspertu Gati Ratnieku (tālr. 67037247, 29419572, e-pasts: gatis.ratnieks@riga.lv).

Rezultāti