RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss pasākuma “Rīgas pilsētas publiskās slidotavas atklāšanas svētki” organizēšanai

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss pasākuma “Rīgas pilsētas publiskās slidotavas atklāšanas svētki” organizēšanai Sports 02.12.2019. 15.12.2019. - 15.12.2019. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina finansēšanas konkursu pasākuma “Rīgas pilsētas publiskās slidotavas atklāšanas svētki” organizēšanai. Konkursu rīko, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas publiskās slidotavas Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (pie Kongresu nama) atklāšanas svētku rīkošanu.

Piedalīties konkursā aicinātas nevalstiskās organizācijas, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un ir tiešie pasākuma organizatori. Pasākuma norises laiks un vieta -  2019. gada 15. decembris no 11.00 līdz 18.00, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (pie Kongresu nama), Rīgā. Pasākuma programmā jāparedz iespēja piedalīties bezmaksas sportiskās un izklaidējošās aktivitātes, kā arī iespēja vērot dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumus, piedalīties radošās, kultūras, izglītojošās un cita veida aktivitātēs. Konkursa rezultātā tiks piešķirts finansējums šo aktivitāšu īstenošanai un pasākuma nodrošināšanai. 

Konkursa pieteikumus iesniedz papīra formā – divos eksemplāros (viens oriģināls (cauršūts/caurauklots) un viens neapliecināta, nesastiprināta kopija) latviešu valodā, datorsalikumā, Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2. stāvā vai paraksttiesīgās personas parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Pieteikumi jāiesniedz RD IKSD, Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5. Uzmanību! Pieteikšanās termiņš finansēšanas konkursam pasākuma “Rīgas pilsētas publiskās slidotavas atklāšanas svētki” organizēšanai pagarināts līdz 02.12.2019. plkst. 16.00. 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Agnesi Kārkliņu (tālr. 67037437, e-pasts: agnese.karklina@riga.lv).

Rezultāti