RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss "Rīgas fitnesa un aerobikas dienas" organizēšana

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss "Rīgas fitnesa un aerobikas dienas" organizēšana Sports 08.11.2019. 16.11.2019. - 30.12.2019. Rezultāts

Konkursa mērķis ir mērķis ir nodrošināt Rīgas fitnesa un aerobikas dienas sarīkošanu, kas iepazīstinātu pasākuma dalībniekus ar fitnesa un aerobikas daudzveidīgo nodarbību klāstu un nodrošinātu bezmaksas sportiska un izklaidējoša rakstura aktivitātes.

Konkursa uzvarētājam departaments piešķirs finansējumu 10 000 euro apmērā.

Pieteikumu iesniegt var līdz 8. novembra plkst.15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

papīra formā divos eksemplāros viens oriģināls (cauršūts/caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2.stāvā;
paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Pasākuma norises laiks ir viena brīvdiena laika posmā no 2019. gada 16. novembra līdz 2019. gada 30. decembrim. Norises laiks tiek noteikts no plkst.10.00 līdz plkst.16.00 pasākumam atbilstošā sporta bāzē Rīgā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Diānu Voļnagu (tālr. 28384036, e-pasts: diana.volnaga@riga.lv).

Rezultāti