RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss sacensību “Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes peldēšanā” organizēšanai

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss sacensību “Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes peldēšanā” organizēšanai Sports 28.10.2019. 01.11.2019. - 30.12.2019. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina finansēšanas konkursu “Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes peldēšanā”. Konkursa mērķis ir nodrošināt Rīgas čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu peldēšanā sarīkošanu.

Sacensības norises laiks ir divas brīvdienas laika posmā no 2019.gada 1.novembra līdz 2019.gada 30.decembrim.

Finansējuma konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 28. oktobris plkst. 15.00. Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

1. papīra formā divos eksemplāros (viens oriģināls (cauršūts/ caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2. stāvā;

2. paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Diānu Voļnagu (tālr. 28384036, e-pasts: diana.volnaga@riga.lv).

Rezultāti