Informācija pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējiem

Informējam, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetences jomās 2022. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tostarp publisku konkursu formā trešajām personām, arī sportistiem un komandām dalībai sacensībās, tiks piešķirts pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas un Rīgas domes saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

Informācija par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai  Rīgā” un “Par pašvaldības atbalstu kultūras, mākslas pasākumu īstenošanai un amatiermākslas  kolektīvu darbības nodrošināšanai Rīgā” stāšanos spēkā tiks publicēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības komunikācijas kanālos.