RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem

Nosaukums Joma Norises laiks
Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem Atbalsts Rīgas Sportistiem 01.06.2022. - 31.12.2022.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) apstiprināja jaunu kārtību, kādā Rīgas pilsētas sportistus piesaka un iekļauj Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos, piešķirot finansiālu atbalstu.

Pieteikumus līdzfinansējumam var iesniegt Latvijā atzītas sporta federācijas. Līdzfinansējumu sportistiem piešķir treniņu procesam un dalībai sacensībās viena kalendārā gada laikā. Līdzfinansējumu var izmantot šādiem mērķiem: sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, ceļa izdevumiem, dalības maksai un naktsmītnes izdevumiem.

Līdzfinansējums var saņemt Rīgas sportisti, kuri atbilst šādiem nosacījumiem: ir Latvijas pilsoņi vai tiem ir piešķirts Latvijas nepilsoņa statuss; ir sasnieguši 16 gadu vecumu un to dzīvesvietas adrese deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā kopš iepriekšējā kalendāra gada 1. janvāra.

Par katru sportistu iesniedzams viens pieteikums par labāko sasniegumu 2021. gada starptautiskās sacensībās vai 2021. gada Latvijas čempionātā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 2. maijam plkst. 14.00, nolikumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem un atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 2022. gada 13. aprīlī plkst. 13. 00 attālinātā formātā notiks informatīvs seminārs, kurā  RD IKSD speciālisti atbildēs uz konkursa pretendentu jautājumiem. Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, līdz 12. aprīlim lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pastu anrijs.lusis@riga.lv.

Papildu informācija par konkursu pieejama pa tālruņiem 67037245, 28660964 (A.Lūsis).

 

Piešķirtais finansējums